APA Citation

Birjukov, V M. (1988). Vysokobaričeskie kompleksy podvižnych pojasov. Moskva: "Nauka".

ISBD Citation

Vysokobaričeskie kompleksy podvižnych pojasov / Akademija Nauk SSSR, Dal'nevostočnoe otdelenie, Institut tektoniki i gefiziki. V. M. Birjukov . — Moskva : "Nauka", 1988. — 205 S.; Ill

MLA Citation

Birjukov, Vladimir M. Vysokobaričeskie Kompleksy Podvižnych Pojasov.Moskva: "Nauka", 1988.

Remember to check citations for accuracy before including them in your work.