APA Citation

Práce Brněnské Základny Československé Akademie Věd: = Acta Academiae Scientiarum Čechoslovenicae Basis Brunensis. Brno: ČSAV.

ISBD Citation

Práce Brněnské Základny Československé Akademie Věd : = Acta Academiae Scientiarum Čechoslovenicae Basis Brunensis . — Brno : ČSAV

MLA Citation

Práce Brněnské Základny Československé Akademie Věd: = Acta Academiae Scientiarum Čechoslovenicae Basis Brunensis.Brno: ČSAV.

Remember to check citations for accuracy before including them in your work.