APA Citation

Berggrundskartan Malmö: Provissoriska översiktliga. Uppsala.

ISBD Citation

Berggrundskartan Malmö : Provissoriska översiktliga . — Uppsala. — (Sveriges Geologiska Undersökning Ser. Ba ; 40)

MLA Citation

Berggrundskartan Malmö: Provissoriska översiktliga.Uppsala.

Remember to check citations for accuracy before including them in your work.