APA Citation

Berggrundskartan Malmö. (1986). Uppsala.

ISBD Citation

Berggrundskartan Malmö . — Uppsala1986. — 1 Kt; mehrfarb. — (Sveriges Geologiska Undersökning Serie Ba, Översiktskarter med beskrivningar ; 40)

MLA Citation

Berggrundskartan Malmö.Uppsala, 1986.

Remember to check citations for accuracy before including them in your work.