APA Citation

Wikman, H. (1987). Berggrundskartan Malmö. Uppsala.

ISBD Citation

Berggrundskartan Malmö . — Uppsala1987. — 42 S.; Ill., graph. Darst., 1 Kt. — (Sveriges Geologiska Undersökning Serie Ba, Översiktskarter med beskrivningar ; 40)

MLA Citation

Wikman, Hugo. Berggrundskartan Malmö.Uppsala, 1987.

Remember to check citations for accuracy before including them in your work.