Further processing options
available via local holding

Vysvĕtlivky k pr̆ehledné Geologické Mapĕ C̆SSR, M-33-XIX, XXV Mariánské Láznĕ, S̆varcava / vĕdecký redaktor Prof. Dr. Odolen Kodym, sestavili Zdenĕk Vejnar, Vladimír Zoubek...

Saved in:

Authors and Corporations: Kodym, Odolen (Editor), Zdenĕk, Vejnar (Editor), Zoubek, Vladimír (Editor)
Other Authors: Kodym, Odolen 1898-1963 [Editor] • Zdenĕk, Vejnar [Editor] • Zoubek, Vladimír 1903-1995 [Editor]
Type of Resource: Book
Cartographic data: 1:200 000
Language: Czech
published:
Praha Vydal Geofond v Nakladatelství C̆eskoslovenské Akademie VÉD 1962
Series: Vysvĕtlivky k pr̆ehledné Geologické Mapĕ C̆SSR; M-33-XIX, XXV
Subjects:
Source: Verbunddaten SWB
Subject: DK 551.7
DK 912
DK 914.37
Call number: 20.1568 8.