Further processing options

Vergi Gelirlerinin Tahminlenmesine Yönelik Ekonometrik Model (Econometric Model for Forecasting Tax Revenues)

Turkish Abstract: Vergi gelirleri, Türkiye ekonomisinin en önemli gelir kalemlerinden birisidir. Vergi gelirleri güçlü bir ekonominin en önemli göstergesidir. Ülkemizde yıllar itibariyle vergi gelirleri sürekli bir artış göstermiş ve 2018 yılı itibariyle vergi gelirlerinin tutarı milli gelirin %24...

Full Description

Bibliographic Details
Authors and Corporations: Yilmaz, Engin (Author)
Type of Resource: E-Book
Language: Turkish
published:
[S.l.] SSRN [2019]
Source: Verbunddaten SWB
Lizenzfreie Online-Ressourcen