APA Citation

Geologija: Razprave in poročila. Ljubljana: Geološki Zavod Slovenije.

ISBD Citation

Geologija : Razprave in poročila . — Ljubljana : Geološki Zavod Slovenije. — Online-Ressource

MLA Citation

Geologija: Razprave in Poročila.Ljubljana: Geološki Zavod Slovenije.

Remember to check citations for accuracy before including them in your work.