Redirecting TGF-β Signaling through the β-Catenin/Foxo Complex Prevents Kidney Fibrosis

Bibliographic Details
Journal Title: Journal of the American Society of Nephrology
Authors and Corporations: Qiao, Xi, Rao, Padmashree, Zhang, Yun, Liu, Lixin, Pang, Min, Wang, Hailong, Hu, Min, Tian, Xinrui, Zhang, Jianlin, Zhao, Ye, Wang, Xin Maggie, Wang, Chengshi, Yu, Hong, Guo, Fei, Cao, Qi, Wang, Yiping, Wang, Yuan Min, Zhang, Geoff Yu, Lee, Vincent W., Alexander, Stephen I., Zheng, Guoping, Harris, David C.H.
In: Journal of the American Society of Nephrology, 29, 2018, 2, p. 557-570
Type of Resource: E-Article
Language:English
published:
American Society of Nephrology (ASN)
Subjects:
Description
Physical Description: 557-570
ISSN: 1046-6673
1533-3450